'Massaal te hard gereden bij wegwerkzaamheden'


'Massaal te hard gereden bij wegwerkzaamheden'

30 september 2010

 

AMSTERDAM – De politie heeft deze zomer aan 25.000 automobilisten bekeuringen opgelegd voor het overschrijden van de aangepaste maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden. De tijdelijke verkeersborden worden massaal genegeerd, zo schrijft het AD donderdag. 

De verkeersboetes waren goed voor in totaal twee miljoen euro. Veruit de meeste overtreders reden vier tot tien kilometer per uur te hard.

 

Dat blijkt uit cijfers die de krant kreeg van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

 

Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) ontkent in de krant dat de vele extra controles die dit jaar rond wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd bedoeld waren om geld om mee te verdienen.

 

Hij doet dat in reactie op de ANWB die eerder in twijfel trok of de controles wel uitsluitend waren gericht op het verhogen van de veiligheid.

 

“Bij werkzaamheden is er sprake van wegversmallingen, extra bochten en ontbrekende vluchtsroken. Het is niet alleen voor de wegwerkers, ook voor de automobilisten zelf”, zegt Zuiderhoek over de noodzaak van een strenge handhaving van de snelheidsregels.

 


© NU.nl


Ons commentaar:

Dit is nu typisch weer een voorbeeld van overdreven en doorgeschoten beleid waardoor averechtse effecten worden bereikt. Natuurlijk zijn wegwerkzaamheden bij uitstek de plek waar snelheidscontroles gerechtvaardigd zijn, maar feit is dat ernstig afbreuk wordt gedaan aan het draagvlak daarvoor door de enorme hoeveelheid trajecten waarop tegenwoordig werkzaamheden worden uitgevoerd. Men heeft niet de indruk dat de wegbeheerder zijn best doet om die trajecten tot een minimum te beperken. Zeer regelmatig geldt zonder aanwijsbare noodzaak ki-lo-me-ters-lang (en vaak zelfs 's nachts) een beperking tot 70km/u, terwijl slechts op een paar honderd meter daadwerkelijk wordt gewerkt. Het gevolg daarvan is dat mensen het niet serieus (genoeg) meer nemen, en juist dat effect is levensgevaarlijk: want dat strekt zich ook vaak uit tot de locaties waar men de beperking WEL serieus zou moeten nemen. Ook hier constateren wij een zorgelijke inflatie van de veiligheidsnormen die de overheid hanteert. Met averechts effect.