'Relatief weinig verkeersdoden in Nederland'


'Relatief weinig verkeersdoden in Nederland'

20 september 2010

 

AMSTERDAM - Nederland heeft een van de veiligste wegennetten van de wereld. Gerekend naar het aantal dodelijke slachtoffers per 100.000 inwoners staat ons land over het jaar 2009 samen met Zweden op een tweede plaats 

Dat meldt De Telegraaf maandag. Er kwamen 3,9 personen 100.000 inwoners om het leven door een verkeersongeluk. Groot-Brittannië staat met 3,8 verkeersslachtoffers op de eerste plek.

 

De wegen in Maleisië zijn volgens het Internationale Transport Forum het gevaarlijkst.

 

 

 

De gescheiden fiets- en autostroken, rotondes en botsvriendelijke vangrail hebben duidelijk effect, meldt de krant op basis van gegegevens van het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

 

© NU.nl


Ons commentaar:

Dit lijken natuurlijk mooie cijfers die aansporen om vooral op de ingeslagen weg door te gaan. Wij zijn er echter van overtuigd dat die conclusie onjuist is. Sommige maatregelen hebben natuurlijk echt wel de veiligheid vergroot, zoals rotondes en fietspaden. Maar de ziekelijke neiging om het inhalen op steeds meer plaatsen onmogelijk te maken, heeft de druk in de hogedrukpan van het Nederlandse verkeer alleen maar verhoogd, met alle agressie en onbehagen tot gevolg. De maatschappij als geheel is daar niet veiliger en aangenamer van geworden, getuige de niet aflatende stroom berichten over excessief geweld in en buiten het verkeer. Wij pleiten ervoor om de infrastructuur zodanig te wijzigen dat de weggebruikers minder op elkaars lip worden gedwongen en dus juist op veel plaatsen elkaar veilig en soepel kunnen passeren. Daardoor zal er meer rust en kalmte in het verkeer komen. Daarnaast pleiten wij voor een zeer drastische opwaardering van het rijbewijs, waardoor de onveiligheid bij de bron (de bestuurder) wordt aangepakt. Neveneffect daarvan zal onvermijdelijk zijn dat vele mensen niet meer een rijbewijs kunnen bemachtigen omdat ze daarvoor onvoldoende verkeersinzicht of voertuigbeheersing hebben. Voor die mensen moeten op grote schaal alternatieven mogelijk worden gemaakt, waarbij met name het taxivervoer een belangrijke rol kan spelen. Een betere benutting van de taxicapaciteit heeft bovendien tot gevolg dat de tarieven drastisch omlaag kunnen.