Boetetarieven in twee fasen verhoogd


Boetetarieven in twee fasen verhoogd

21 september 2010


Justitie gaat de tarieven voor boeten en transacties in twee fasen verhogen. Op 1 januari 2011 gaan de tarieven met 15 procent omhoog; een jaar later volgt een verhoging met nog eens 20 procent. Ook wachten met betalen van een boete wordt duurder: de procentuele opslag bij de eerste en tweede aanmaning gaat in 2012 omhoog.

Verhoging van de boeten en transacties is een van de maatregelen die minister Hirsch Ballin in de Justitiebegroting 2011 aankondigt om de verkeersveiligheid te vergroten. Volgens de bewindsman gaat van hogere boetes een preventieve werking uit: wie een hoge boete wil vermijden, zal zorgen dat hij zich netjes aan de verkeersregels houdt. Behalve een verhoging van de boetes, kondigt de bewindsman ook een striktere handhaving aan. Het accent zal hierbij vooral liggen op overtredingen die – zo blijkt uit ongevalsanalyses – de meeste slachtoffers in het verkeer veroorzaken: te hard rijden (met name bij wegwerkzaamheden), rijden onder invloed en door rood licht rijden.

 

 

De aangekondigde verhogingen hebben tegelijk ook tot effect dat de tekorten op de Justitiebegroting, veroorzaakt door de teruglopende ontvangsten uit boeten en transacties, vanaf 2012 naar verwachting zullen worden gedekt.

 

 

Efficiënt en effectief
Vervanging van de huidige analoge flitspalen door digitale, moet leiden tot (verdere) verbetering van de verkeershandhaving. De verkeersovertredingen die deze flitspalen constateren, kunnen efficiënter worden verwerkt, met als gevolg dat de overtreder sneller met de gevolgen van zijn daad wordt geconfronteerd.
Verder gaat Justitie nieuwe trajectcontrolesystemen aanschaffen. Deze zijn in de toekomst ook inzetbaar op wegen waar een ‘dynamische’ maximumsnelheid gaat gelden. Met dynamische maximumsnelheden vinden nu op verschillende locaties proeven plaats.
 

 

(nieuwsbrief Ministerie van Justitie)

 


Ons commentaar:


Het echte nieuwsbericht lezen we natuurlijk tussen de regels: "De aangekondigde verhogingen hebben tegelijk ook tot effect dat de tekorten op de Justitiebegroting, veroorzaakt door de teruglopende ontvangsten uit boeten en transacties, vanaf 2012 naar verwachting zullen worden gedekt.". Toch gebeurt het niet vaak dat de werkelijke intentie zo transparant blijkt uit de propaganda die ons wordt voorgeschoteld. Want wie nog werkelijk gelooft dat het om verkeersveiligheid te doen is, heeft toch echt een bord voor zijn kop. Het is simpelweg een enorme inkomstenbron en op de te verwachten inkomsten wordt begroot. Walgelijk. Met verkeersveiligheid heeft dit allemaal niets te maken, en dat blijkt wel uit de maatregelen die (bewust?) achterwege worden gelaten en die daadwerkelijk de veiligheid ten goede zouden komen (zoals een drastische aanscherping van de vereisten om een rijbewijs te verkrijgen).