Laat belastingdienst flitsen


Laat belastingdienst flitsen

20 september 2010


LEIDEN - Belastingambtenaren moeten politietaken zoals snelheidscontroles gaan overnemen. Dat bepleit korpschef Jan Stikvoort van politieregio Hollands Midden.

 

 

De politie moet zich volgens hem bezighouden met boeven vangen en niet telkens ingezet worden voor verkeerscontroles en administratieve taken. Volgens de politiebaas, die deel uitmaakt van de landelijke raad van korpschefs, is ook de populariteit van de politie daar bij gebaat.

 

De afgelopen week luidde de politie in Gelderland in De Telegraaf de noodklok dat veel agenten gedwongen werden in flitsauto's plaats te nemen, omdat door personeelsgebrek onder buitengewone opsporingsambtenaren het verwachte aantal bekeuringen niet gehaald gaat worden. De Algemene Christelijke Politiebond onderschreef de klachten. Het lijkt erop dat alle grote politiebazen dezelfde mening zijn toegedaan.
 

(c) De Telegraaf


Ons commentaar:

Deze korpschef heeft groot gelijk: dit hoort niet het werk van een rechtgeaarde politieman of -vrouw te zijn. Dit soort snelheidscontoles heeft niets met ordehandhaving of verkeersveiligheid te maken, dit is gewoon een verkapte vorm van belastingheffing, waarbij targets worden gesteld die moeten worden gehaald. Te walgelijk voor woorden, te walgelijk voor elke diender die oprecht zijn taak serieus neemt. Maar zeer passend voor de fiscus inderdaad. Of daarmee het capaciteitsprobleem wordt opgelost is overigens een andere vraag, aangezien de fiscus dan dus wel bijzondere opsporingsambtenaren moet aanstellen die bevoegd en bewaam zijn dit soort werk te doen. Wij voorzien vele kansrijke beroepschriften als er geklaagd wordt over het ontbreken van de relevante aktes van beëdiging en certificaten van bekwaamheid. Overigens geeft dit enkele nieuwsbericht daartoe nu natuurlijk al voldoende aanleiding: als de politie erkent te weinig personen beschikbaar te hebben voor dit werk, is het wel heel verleidelijk om daarvoor niet-bevoegde en niet-gekwalificeerde personen in te schakelen.