Meer files door 130 op snelweg


Meer files door 130 op snelweg

12 oktober 2010

 

AMSTERDAM - Het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur zorgt juist voor meer files. Ook leidt het tot meer verkeersslachtoffers, verwachten experts van het voornemen van het aanstaande kabinet-Rutte, schrijft Trouw dinsdag. 
 

Reizigers die nu nog over het spoor naar de Randstad reizen, worden door de hogere maximumsnelheid uit de trein gelokt, verwacht verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng volgens de krant.

Het baseert zich op eerste berekeningen voor een rapport dat deze week aan het ministerie van Verkeer wordt aangeboden.

 

Vooral op de knooppunten Muiderberg bij Amsterdam en Oudenrijn bij Utrecht zouden hierdoor meer files ontstaan.

De ANWB, die zich enthousiast toonde toen bekend werd dat de maximumsnelheid wordt verhoogd, verwacht ook dat meer mensen voor de auto kiezen. Toch zou het moeilijk zijn om te bepalen of dat tot meer files leidt.


Ongelukken

Wel verwachten ANWB en Goudappel Coffeng meer ongelukken en meer verkeersslachtoffers. Jaarlijks vallen ongeveer zestig doden en vijfhonderd gewonden op de snelweg. Bij hogere snelheidsverschillen neemt de kans op een ongeluk toe en ongelukken zorgen weer voor verwondingen en files.

 

Het KLPD geeft als handhaver volgens de krant liever geen mening, maar is wel bezorgd. Een woordvoerder wijst erop dat veel automobilisten expres net niet harder dan 160 rijden om een gang naar de rechter te voorkomen.

"Die snelheid gaat dus naar 170. Daar moet de overheid goed over nadenken." Hij wijst erop dat de remweg bij hogere snelheden snel toeneemt.
 

 

(nu.nl)


Ons commentaar:

Dit bericht legt in een notedop bloot wat er de afgelopen jaren fout is gegaan: er wordt teveel geluisterd naar dit type "experts", die helemaal geen deskundigen zijn maar dogmatische activisten. Als verhoging van de Vmax naar 130 meer mensen uit de trein en in de auto lokt, wordt dus duidelijk dat die mensen voorheen (mede) door de onrealistisch lage Vmax uit de auto in de trein zijn gejaagd. Het beleid was dan dus niet gebaseerd op constructieve vooruitgang, maar op repressie en autootje pesten. Dat wisten we natuurlijk al lang, maar met deze misplaatste onheilstijding geeft adviesbureau Goudappel Coffeng dit dus ook impliciet toe. Het is te hopen dat de nieuwe minister niet meer al te veel naar dit soort verkeersfundamentalisten zal luisteren, want zij zijn er een belangrijke oorzaak van dat het verkeer zich heeft ontwikkeld tot de agressieve hogedrukpan die het tegenwoordig is. Maar niet alleen is hun visie op het verkeer vertroebeld door parallelle belangen, hun visie is ook nog eens gebaseerd op onvoldoende onderzoek naar het totaalbeeld. Zo zien ze bijvoorbeeld geheel over het hoofd dat juist verhoging van de Vmax ertoe zal leiden dat een aantal weggebruikers zich niet meer op de snelweg zal wagen. Dat zullen bij uitstek de minder bekwame chauffeurs zijn en dat is voor de verkeersveiligheid een zegen. Uiteraard is het niet de bedoeling die mensen uit hun auto en in isolement te pesten, en daarom moeten voor die mensen serieuze alternatieven beschikbaar zijn. Maar zo ontstaat dus wel een natuurlijke selectie op de weg, waarbij de ervaren en bekwame chauffeurs overblijven. De anderen horen uit oogpunt van (echte!) verkeersveiligheid niet op de weg thuis, net zo min als men beginners op de ski's op de zwarte piste wenst.