Steun ons

 

 


Spreken de doelstellingen van de Stichting Onafhankelijk Mobiliteitsadvies u aan? Wellicht kunt u ons dan steunen in onze inspanningen om die doelstellingen te verwezenlijken.

 

 

Financiële ondersteuning

 

Ziet u graag dat de Stichting O.M. meer mogelijkheden heeft om haar visie op het verkeer te verkondigen?

Steun ons dan middels een vrijblijvende donatie op bankrekening 22.74.52.240 t.n.v. Stichting O.M. te Amsterdam.

 

 

Inhoudelijk ondersteuning

 

Ziet u vanuit uw functie, beroep of anderszins mogelijkheden om ons inhoudelijk te steunen?

Neem dan contact met ons op om daarover van gedachten te wisselen.